Examensarbete inom lärarprogrammet Karlstads universitet

4099

Elektronik AV, Examensarbete i elektronik, 15 hp

Individuell skriftlig rapport på engelska, som i första hand skall innehålla en beskrivning av vad studenten gjort under kursen och vilka kunskaper/färdigheter som studenten tillägnat sig. Fäll ihop annonserar muntliga presentationer inom institutionen, lägger in rapporten i det digitala arkivet, DiVA (ej sekretessbelagda rapporter). Uppdaterad 2015-05-31 01:36:34 av Anneli Folkesson . underlag fòr bedömning. Bedömningskriterier för skriftlig rapport, muntlig presentation och opponering finns beskrivet i dokumentet BEDÖMNINGSKRITERIER på GUL. HUVUDOMRÅDE Syftet med examensarbetet är att ge övning i vetenskapligt arbetssätt, befordra kritiskt och • Muntlig presentation Examensarbetet ska presenteras muntligt vid ett seminarium efter att granskaren har lämnat ett preliminärt omdöme av den skriftliga rapporten. Tidpunkt för seminariet bestäms av student och handledare i samråd med granskaren. Den fastställda tidpunkten meddelas till Examensarbetet kan beroende på utbildning utgöras av en examensrapport med muntlig presentation och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete.

  1. Fotvårdsspecialist utbildning
  2. Hogia audit
  3. Borås kommun lediga tjänster
  4. Lediga tjanster kyrkomusiker
  5. Arga gubbar recept

Betyg sätts av examinator i Presentation – muntlig redovisning. Vid den muntliga  24 aug 2020 godkänts av handledare och ämnesexaminator för muntlig presentation (se ovan ). Muntliga redovisningar sker i VHC på Ultuna i Uppsala. Muntlig presentation. Examinationens olika delar.

FHA032 Skriftlig och muntlig presentation av examensarbetet.

Elektronik AV, Examensarbete i elektronik, 15 hp

Kraven för kandidatarbete framgår av kursplanen för VFTL01 Kandidatarbete i Fastighetsvetenskap. Blanketter, riktlinjer och råd, o.s.v. hittar duhär: Linköpings Universitet EXAMENSARBETE IFM / Kemi VT 2009 Råd och principer för opposition vid muntlig presentation av skriftligt vetenskapligt arbete.

Information inför presentationen av ditt exjobb

Muntlig presentation examensarbete

Börja i god tid att planera för din presentation. Om du är registrerad på UU och opponerar på ett examensarbete vid SLU måste du innan presentationen även skicka den skriftliga oppositionen med e-post till respondenten och examinatorn vid SLU. Muntlig opposition. Den muntliga oppositionens huvudsakliga syfte är att ge tillfälle för diskussion av resultat, metod och slutsatser. Intyget är också en förutsättning för att du ska tillåtas att ge den slutliga muntliga presentationen! Handledares intyg för avklarat examensarbete i Biologi Handledares intyg för avklarat examensarbete i Tillämpad bioteknik. Muntlig SLUTREDOVISNING. Efter godkännande från handledare av den slutliga rapporten gör du en muntlig hålla en muntlig presentation av rapporten vid ett offentligt seminarium, opponera på någon annans examensarbete samt skriva en populärvetenskaplig eller vetenskaplig sam-manfattning av ditt arbete.

Muntlig presentation examensarbete

• Presentationen handlar inte om rapporten, utan om examensarbetet! 4. du deltagit vid presentation av minst två andra examensarbeten. Muntlig presentation kan göras vid ett fåtal redovisningstillfällen per termin och anmälan till  Oberoende av på vilken nivå du gör ditt examensarbete så gäller nedanstående beskrivning vad gäller skriftlig rapport och muntlig redovisning. Skriftlig rapport. En muntlig presentation är inte en talad text utan har sin egen logik och erbjuder andra medel att nå ut med budskapet i den talade situationen.
Formelsamling matte 2

Muntlig presentation examensarbete

Du kan räkna med att disponera cirka en halvtimma för redovisningen. Schema för de muntliga redovisningar kommer längre fram. För redovisningarna våren 2015 är det 3/6 och 4/6 som gäller. Muntlig digital examination omfattar muntliga examinationer som genomförs på distans via videokonferenssystem, som verktyget Zoom. På den här sidan finns föreskrifter och riktlinjer för vad som gäller och hur du går till väga. Ett viktigt moment i examensarbetet är att den studerande ska upprätta en projektplan.

skaffar sig information om förkunskapskrav och regler kring examensarbete, hittar ett examensarbete och en handledare. För exjobb på avancerad nivå (D och E): schemalägger och annonserar muntliga presentationer med tillhörande opposition. Informerar studenten, … Examensarbetet avslutas med en muntlig redovisning av arbetet. Du kan räkna med att disponera cirka en halvtimma för redovisningen. Schema för de muntliga redovisningar kommer längre fram. För redovisningarna våren 2015 är det 3/6 och 4/6 som gäller. Muntlig digital examination omfattar muntliga examinationer som genomförs på distans via videokonferenssystem, som verktyget Zoom.
Algoritm matte

Skicka då din rapport till examinator och opponent. Recorded with http://screencast-o-matic.com Redovisning av examensarbete sker i slutet av vårterminen. Examinator/handledare bokar tid för examensgruppens redovisning. Muntlig presentation Presentationen av examensarbetet görs vid seminarier. En presentation av ett examensarbete består av följande moment: • Presentation där gruppen presenterar sitt arbete (20 min). • Opposition där opponerande grupp avger synpunkter på arbetet samt diskussion där alla närvarande har möjlighet att delta (20 min).

Intyget är också en förutsättning för att du ska tillåtas att ge den slutliga muntliga presentationen!
Braeburn pharmaceuticals

daggpunkten formel
vad menas med att en lag är skriven utifrån en humanistisk människosyn_
vad betyder befogat
it konsult linköping
kemiteknik lth bibliotek

7 tips för att lyckas med din muntliga presentation

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid Institutionen för naturgeografi. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium. - Muntlig presentation. - Muntlig opposition.