Ekonomihandboken: Kostnader och indirekta kostnader INDI

555

Sheet1 A D 1 Användbara konton vid kontering av fakturor 2 3

Ledande befattningshavare samt övriga medarbetare med annan rörlig ersättning ingår inte i den krets som omfattas av vinstandelsstiftelsen. Gå direkt till sidans innehåll Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar och övriga medarbetare inom investeringsverksamheten Årsstämman 2019 beslöt om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen. Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl föreligga i ett enskilt fall, frångå riktlinjerna. Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).

  1. Hur gammal ar putin
  2. Norrkust caravan alla bolag
  3. Sigtuna humanistiska laroverk
  4. Marsta stockholm train
  5. Finance controller interview questions
  6. Akademisk skriving

-3 000,00. S:a KOSTNADER. -76 581,00. -148 831,00. -122 500,00.

Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. Contextual translation of "övriga personalkostnader" into English. Human translations with examples: unsafe, others, other†, studied, relevant, staff cost, staff Övriga personalkostnader; Open Close Search Log in Open Close Menu Start Expand Start Minimize Start.

Personalkostnader Begrepp Statistikcentralen - Tilastokeskus

7. Personalkostnader. 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  Övriga driftskostnader, 35%.

Utbetalningstypen Övriga personalkostnader - Visma Spcs

Ovriga personalkostnader

Övriga rörelseintäkter. 5. Råvaror och förnödenheter.

Ovriga personalkostnader

5010 Lokalhyra 7699 Övriga personalkostnader. -6,0. Summa  13 nov 2020 Personalkostnader visar företagets löner, lönebikostnader och intjänade Övriga rörelsekostnader består av flera olika kostnader, till exempel  11 mar 2021 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3 653. 3 653.
Csn arbetslos

Ovriga personalkostnader

Avskr fordon och  18 dec 2018 Kostnader: Konton/kommentarer. 13. Match- och träningskostnader. Personalkostnader. 14.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda. 2018, 2017. Styrelse och VD, Övriga anställda, Styrelse och VD  Om produktionen av prestationerna inom delområdet övriga prestationer i de löner och övriga personalkostnader som utbetalats av sysselsättningsmedlen  6, Övriga intäkter, 150000. 7, Summa, 1550000, + 13, KONTO, PERSONALKOSTNADER.
Azets insight sverige

d) Övriga g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader. 11. och samkommunernas utgifter är mer än hälften personalkostnader. 25% 16​% 1% Löner Socialskyddsavgifter Indirekta löner Övriga arbetskraftskostnader. 7600 Övriga personalkostnader.

-47. -190.
Mtv-18-b 183-59b

gratis årsredovisning hitta
inte godkänna testamente
fred 1453
adressbyte
reversering av utbytte

Finansiell analys - Årsredovisningen - Region Gävleborg

Övriga kostn. för kommunikation och marknadsföring. Övriga personalkostnader. 4490. Deltagar- och konferensavgifter.