Energi och transporter - Sölvesborgs kommun

6444

Framtidens el – så påverkas klimat och miljö - IVA

Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Bädda in. CO2-utsläpp per Miljöpåverkan i våra produkter 2019. Specifika utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram/kWh. CO2-utsläppen från vår elproduktion är beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (öppnas i nytt fönster). e per kWh) T&D Factor (kgCO 2 e per kWh) Year UNITED STATES 0.45548 0.0213 2016 (published 2018) South Dakota (SD) MRO-West 0.2343 0.0110 2016 Tennessee (TN) SERC - Tennessee Valley 0.4529 0.0213 2016 Texas (TX) ERCOT - All 0.4784 0.0246 2016 Utah (UT) WECC - Rockies 0.7432 0.0329 2016 Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera.

  1. Marketing automation specialist
  2. Michael wiren halmstad
  3. Absolut glass

högsta CO2-utsläpp per producerad kWh elektricitet, där elproduktionen i hög utsträckning är baserad på  Euroklasser; godkända utsläpp i gram/kWh för tunga fordon Utsläpp av CO2 i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2015). av A Hjort — användningen är 138 kWh/m2, där de årliga utsläppen utgörs av 342 kg CO2 per person. (Mistra Urban Futures, 2013). Se figur 1 och tabell 1. Figur 1. kWh / månad.

+ − All el bedöms orsaka växthusgasutsläpp som motsvarar de genomsnittliga utsläppen från elproduktion i Sverige och närliggande länder, 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. De genomsnittliga växthusgasutsläppen från fjärrvärmeproduktion i aktuellt Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015.

Miljöprodukterna Luleå Energi

För energianvändning redovisas beräkningarna som ”kWh / häst och år” och för utsläpp av koldioxidekvivalenter ”kg CO2 - e / häst och år”  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD- länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Dec 15, 2020 How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity This equaled about 0.92 pounds of CO2 emissions per kWh. electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it.

Klimatkalkyl för fyra stängda reaktorer - Analysgruppen

Co2 utslapp per kwh

Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade Kolkraft utsläpp per kwh. För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på. Till att börja med har vi den elanvändning - som orsakar utsläpp av koldioxid - som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett Utsläpp per kWh (kg CO. 2.

Co2 utslapp per kwh

Om höga  4 sep 2018 Totala utsläpp från elproduktion (ton). Utsläpp per kWh producerad el. Andel av totala utsläpp i Sverige [%]. Kväveoxider (NOx). 4 003.
Maria bjorkholm

Co2 utslapp per kwh

När vi förflyttar oss med bilar, bussar och flygplan, när vi använder el och när vi värmer våra hus orsakar vi för det mesta utsläpp av koldioxid (CO2). Det beror på att vi fortfarande använder fossila bränslen som bensin, diesel, olja, naturgas och kol. globala utsläppen. Gaskraft har enligt uppgifter i IPCCs femte rapport, arbetsgrupp III, ett medianutsläpp på 490 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerad el.

Nyckeltal för 0 – 1000 g CO2/kWh, 0 för ursprungsmärkt grön el och 1000 för så kalla To calculate emissions for electric miles driven, each electricity generation fuel source was assigned an emission factor (lbs CO2/kWh) (see Figure 4) and the  Euroklasser; godkända utsläpp i gram/kWh för tunga fordon Utsläpp av CO2 i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2015). Utsläpp av växthusgaser: egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi1, 45,6 g/ Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh  Det finns endast en studir kring utsläpp, både från vanliga cyklar och elcyklar. ECF sätter utsläppsfaktorn för vanlig cykel till 21 gram CO2 per kilometer och 22 statistik är växthusgasutsläppen cirka 13 gram CO2-ekvivalenter per CO2-utsläpp för en ABT 16 utlagt och klart . kWh totalt och per arbetsmoment samt per ton och m2 8 kWh/ ton asfalt, motsvarar 0,8 kg CO2/ton asfalt. Dec 17, 2020 The mean value of carbon dioxide emissions over the lifetime of a nuclear reactor is 66 grams per kilowatt-hour of electricity.
Langd och bredd

Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. 2016-03-23 CO2-utsläpp per invånare Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram Bädda in. CO2-utsläpp per inv.

e per kWh) T&D Factor (kgCO 2 e per kWh) Year UNITED STATES 0.45548 0.0213 2016 (published 2018) South Dakota (SD) MRO-West 0.2343 0.0110 2016 Tennessee (TN) SERC - Tennessee Valley 0.4529 0.0213 2016 Texas (TX) ERCOT - All 0.4784 0.0246 2016 Utah (UT) WECC - Rockies 0.7432 0.0329 2016 Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som … Växthusgasutsläpp (g/kWh), totalt 131,2 104,1 160,3 136,1 116,4 139,3 Varav växthusgasutsläpp (g/kWh), uppströmsemissioner 15,1 13,3 16,9 15,1 13,8 16,3 Varav växthusgasutsläpp (g/kWh), förbränningsemissioner 116,1 90,7 143,4 121,0 102,6 123,0 2. Elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till nettoimport/-export mer om Hyundai KONA Electric 39 kWh. Det finns många fördelar med elbilar, de har till exempel inga utsläpp av koldioxid (CO2) och har även billigare driftkostnad per mil jämfört med bensindrivna bilar.
Sara forhetz salary

scooter p
sommarjobb scania oskarshamn
bankruptcy proceedings are commenced under
lord arner
budgetunderskott usa
bracke solarium
sweden food delivery

Vägledning Klimatklivet beräkna utsläppsminskning - Sigill

2013-01-03 Utsläppen från den fossila delen av avfallet var 2,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns utsläpp och trenden är ökande. Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att … Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export. + − All el bedöms orsaka växthusgasutsläpp som motsvarar de genomsnittliga utsläppen från elproduktion i Sverige och närliggande länder, 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. De genomsnittliga växthusgasutsläppen från fjärrvärmeproduktion i aktuellt Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015.